:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2016-09-07

I N FO R M A C J A

  Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim przypomina, że 15-go września upływa termin płatności III raty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat można dokonywać:

- u sołtysów,
- w kasie Urzędu Miejskiego
- lub na konto Urzędu Miejskiego :

Bank Spółdzielczy Jordanów oddział Maków Podhalański
09 8799 0001 0010 0100 0114 0026


15-go września mija również termin płatności II raty podatku od środków transportowych.

« Powrót

Wejść : 6532822
Unikalnych : 5263191

Obecnie : 5
Zalogowanych : 0