:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

2016-09-08

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Makowie Podhalańskim

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Makowie Podhalańskim

  W dniu 27 lipca 2016 r. na wniosek Burmistrza Makowa Podhalańskiego Rada Miejska w Makowie Podhalańskim podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na ternie Gminy.


  Celem Programu jest doprowadzenie do zmniejszenia zapotrzebowania na moc cieplną indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych wnioskodawców, poprzez zmniejszenie liczby nieekologicznych palenisk na paliwa stałe.
W.F.O.Ś. i G.W. w Krakowie, uchwałą Zarządu z dnia 22. 06. 2016 r., przyznał środki Gminie Maków Podhalański na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Maków Podhalański w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji”:
- dotację w wysokości 255.354,00 zł, tj. 50,00 kosztów kwalifikowanych zadania wynoszącego 738.200,zł
- pożyczkę w wysokości 255.354,00 zł, tj. 50,00 kosztów kwalifikowanych zadania wynoszącego 738.200 zł.
Z powodu dużego zainteresowania programem wprowadzone zostały limity maksymalnego dofinansowania. Od strony W.F.O.Ś i G.W w Krakowie dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 7 500 zł. dla kotłów gazowych i nie więcej niż 4 500 zł. dla kotłów 5 klasy na węgiel i biomasę. Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim dodatkowe dofinansowanie inwestycji ze strony Gminy Maków Podhalański wynosi 2 100 zł. za każde wymienione „stare źródło ciepła”.
  Umowy z indywidualnymi wnioskodawcami o przyznanie środków na realizację Programu będą zawierane dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Maków Podhalański a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Do tego czasu należy się wstrzymać z prowadzeniem inwestycji. Termin rozliczenia dotacji wyznaczony przez W.F.O.Ś. i G.W. przypada na dzień 31.10.2016 r. Planowane rozpoczęcie realizacji Programu – początek sierpnia 2016 r.
    Wnioskodawcy będą niezwłocznie informowani o możliwości podpisania umowy o dotację.
Informacje oraz dostęp do dokumentów i regulaminu Programu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Maków Podhalański – zakładka „PONE wymień stary piec na proekologiczny z dotacją” lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej . Osoba kontaktowa – Stanisław Fabin tel. 33 874 97 35 jak również Kierownik Referatu GK Paweł Barzycki tel. 33 874 97 42.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym.

« Powrót

Wejść : 6532783
Unikalnych : 5263152

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0