:: RSS :: kontakt ::

Jak załatwić sprawę

Wnioski i druki

 

Dokumenty można dostarczyć elektronicznie do Urzędu na adres skrzynki /UMMakow/skrytka

 

Aby można było złożyć wniosek w powyższy sposób konieczne jest:

  • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne dostępne pod adresem www.epuap.gov.pl,
  • posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego na platformie EPUAP.

 

 

Dostarczenie na dziennik podawczy dokumentów w godzinach pracy Urzędu.

Aby można było złożyć wniosek w powyższy sposób konieczne jest:

  • posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym,
  • lub posiadanie profilu zaufanego na platformie EPUAP.

 

Dokumenty należy dostarczyć na następujących nośnikach danych:

  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięci masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-R
  • DVD-R

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 

 

 

Tematyczny wykaz spraw załatwianych przez
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim


Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Wydawanie dowodów osobistych

 

 

Zameldowanie


Wymeldowanie

 


Nieruchomości

 

 

Budownictwo, gospodarka przestrzenna i planowanie

 


 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Usunięcie drzew i krzewów

 


Zajęcie pasa drogowego

 

 

Działalność gospodarcza

 

  Podatki i opłaty lokalne

 

   

Pozostałe

 

 

Wejść : 6532797
Unikalnych : 5263166

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0