:: RSS :: kontakt ::

Kontakt, adresy i telefony


Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Centrala
(33) 874 97 00

fax (33) 874 97 51
 

adres poczty elektronicznej: urzad@makow-podhalanski.pl

 

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek. środa , czwartek 7:15 - 15:15

  Wtorek   7:15-16 :30

  Piątek   7:15 - 14.00

 

Numer konta bankowego:

- podatek od środków transportowych,

- podatek rolny

- podatek leśny

- wpływy za korzystanie z zezwoleń z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpisy i zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodarczej

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

09879900010010010001140026 

 

 

Numery telefoniczne wewnętrzne:

Nr wewn. Nr
bezpośredni
Pokój Zakres spraw
20 874 97 20
874 97 41
  Biuro obsługi
24 874 97 24 19 Sekretariat Burmistrza

                                                                                                                             

 

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

27    874 97 34 10 Sekretarz Gminy, Kierownik referatu
40  874 97 26 11 Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące kadr,  sprawy dot. nadzoru  nad jednostakmi OSP
40  874 97 40 13  sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych
21  874 97 21 2 sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
24  974 97 20   sprawy dotyczące działalności gospodarczej

                                                                           

 

                                                                                         

Urząd Stanu Cywilnego

  25  874 97 25     1 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                                                                                       

Referat Gospodarki Komunalnej

  42  874 97 42   22

  Kierownik Refertatu Gospodarki Komunalnej
- sprawy dotyczące inwestycji

  -sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa

  43  874 97 43   21

- sprawy dotyczące inwestycji

- sprawy dotyczące BHP

- zamówienia publiczne

  46  874 97 46   20

- sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej

- sprawy dotyczące mienia komunalnego

                                                                                           

Referat Finansowy

  60  874 97 60 14 Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego
  30   874 97 30 6 Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące księgowości budżetowej
  22  874 97 22 9 sprawy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego  sprawy dotyczące podatków od środków transportowych
  29  874 97 29 5 księgowość budżetowa
  33  874 97 33 8 sprawy dotyczące księgowości podatkowej i śmieciowej
  32  874 97 32 kasa kasa

                                                                                                                                           

  Gminny Zarząd Placówek Oświatowych

  55  874 97 55 24 Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
  54  874 97 54 25 sprawy dotyczące płac oświaty oraz kadr i administracji oświaty
  53  874 97 53 23 sprawy związane z księgowością oświaty
  45  874 97 45 26 sprawy socjalno oświatowe

 

Przydatne informacje - telefony

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański,
tel. 33-877-15-08, fax. 33-877-15-22
e-mail:  urzad@makow-podhalanski.pl

www.makow-podhalanski.pl


BIBLIOTEKA , IZBA REGIONALNA
ul. 3 Maja 24, tel. 33/877-13-41

MIEJSKA PRZYCHODNIA ZDROWIA
ul. Kościuszki 11, tel. 33/877-18-17

KOMISARIAT POLICJI
ul. Kolejowa 8, tel. 33/877-12-07

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ul. Kościuszki 2, tel. 33/877-12-98

SZPITAL W MAKOWIE P.
os. Tysiąclecia 17, tel. 33/877-10-01

ZAKŁAD DŁUGOTERMINOWEJ

OPIEKI MEDYCZNEJ (SZPITAL KOLEJOWY)
ul. Żeromskiego, tel. 33/877-12-51

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p.w. PRZEMIENIENIA PANSKIEGO
ul. Kościelna 14, tel. 33/877-11-20

URZĄD POCZTOWY
Rynek 7, tel. 33/877-16-04

BANK PKO BP
ul. 3 Maja 11, tel. 33/877-21-47

BANK SPÓŁDZIELCZY
ul. 3 Maja 6, tel. 33/877-11-19

BANKOMAT PEKAO S.A.
rynek Maków Podhalański

Wejść : 6532824
Unikalnych : 5263193

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0