:: RSS :: kontakt ::

Juszczyn


Zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części gminy w pasmie Policy. Wieś położona jest wzdłuż doliny Skawy i drogi z Makowa Podhalańskiego do Jordanowa (Juszczyn Dolny) oraz wzdłuż potoku Cadyńka u podnóża góry Naroże (Juszczyn Polany).

Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1410 roku gdy Władysław Jagiełło zapisał Zbigniewowi z Brzezia, za zasługi w wojnie z Krzyżakami, dobra składające się z miasta Lanckorony z zamkiem i przynależnościami wśród których znalazł się Juszczyn. W XVI wieku miejscowa ludność trudniła się głównie bednarstwem i wyrobem gontów. W XVII wieku starościna lanckorońska Maria Zebrzydowska założyła na Roli Jędrzejowej hutę szkła, która czynna była do I rozbioru Polski. Do tej pory rola ta zwana jest Huciskiem a w głębi ziemi w całej okolicy można znaleźć resztki odpadów szklanych oraz odłamków cegieł, z których budowano piece hutnicze. Po 1772 roku wieś przeszła w ręce Aurstriaków. W 1839 roku wraz z całym kluczem makowskim stała się własnością hrabiego Ludwika Saint Genois d`Anneacourt. Następnie od roku 1878 wszedł we władanie żywieckich Habsburgów. W 1884 roku powstała trzyklasowa filialna szkoła, która działała na podstawie orzeczenia Cesarsko-Królewskiej Okręgowej Rady Szkolnej. Rozpoczęcie jej działalności poprzedzały tzw. szkoły zimowe, w których uczono dzieci chłopskie czytania i pisania w okresie zimowych miesięcy. Obecnie młodzi mieszkańcy wsi zaspokajają swoją potrzebę wiedzy w znajdującym się tutaj Zespole Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).

Parafia w Juszczynie została erygowana w 1982 roku, wcześniej wieś należała do makowskiej parafii. Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia został wybudowany na osiedlu Sarnowa w latach 70-tych XX wieku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia z XIX wieku.

W niewielkiej odległości od kościoła stoi kamienna kapliczka słupowa z żelaznym odlewem Sceny Ukrzyżowania z XIX wieku. Udając się w kierunku Juszczyna Polany warto zatrzymać się przy murowanej kaplicy ze znajdująca się tam kamienną rzeźbą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z 1 poł. XIX wieku.

Piękno górskich, zalesionych wzniesień otaczających dolinę potoku Cadyńka, wiele urokliwych polanek i ścieżek przyciąga przez cały rok osoby spragnione spokoju i wypoczynku.
 

Wejść : 6532851
Unikalnych : 5263217

Obecnie : 3
Zalogowanych : 0