:: RSS :: kontakt ::

KojszówkaPołożona jest we wschodniej części gminy, w dolinie rzeki Skawy i bocznego jej dopływu potoku Kojszówka w odległości ok. 6 km od Makowa Podhalańskiego. Nazwa wsi pochodzi od gospodarza o nazwisku Kojs. Również nazwy poszczególnych osiedli wzięły swoje nazwy od nazwisk ich gospodarzy. Podobnie jak okoliczne wsie Kojszówka po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1443 roku jako miejscowość wchodząca w skład starostwa lanckorońskiego. W latach 1772 - 1839 wieś znalazła się pod zaborem austriackim. Później stanowiła własność hrabiego Ludwika Saint Genois d`Anneacourt a następnie żywieckich Habsburgów. Na początku XX wieku dobra te były dzierżawione przez Żyda Mośka, który mieszkał w drewnianym dworku wzniesionym przez Habsburgów a utrzymywał się z zajezdnej karczmy. W 1910 roku karczma ta wraz z dworkiem została zakupiona przez miejscowych gospodarzy.

W 1913 roku powstała we wsi jednoklasowa Szkoła Powszechna Ludowa, gdzie dzieci uczyły się w jednej izbie lekcyjnej wynajętej w prywatnym domu. W 1922 roku został wybudowany nowy budynek szkolny, w którym dzieci pobierały naukę do roku 1974. W 1971 roku nadano jej imię Fryderyka Chopina. W maju 1974 roku został oddany do użytku nowy obiekt szkolny, który służy do dziś uczniom Szkoły Podstawowej.

W 1998 roku została erygowana parafia Kojszówka - Wieprzec, wcześniej wieś należała do parafii w Osielcu. W 1993 roku nadany został akt konsekracji Świątyni w wyniku czego wierni mogli otrzymywać wszystkie sakramenty święte. Parafia nosi wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej.
W Kojszówce na uwagę zasługuje murowana kapliczka domkowa z kamienną rzeźbą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem z 1 poł. XIX wieku oraz kamienna figura Chrystusa Nazareńskiego z 1848 roku.

Kojszówka jest atrakcyjnym miejscem gdzie każdy turysta wędrując po łagodnych górskich zboczach i kwiecistych łąkach może odkrywać piękno okolicy.

 

Wejść : 6532886
Unikalnych : 5263251

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0