:: RSS :: kontakt ::

Aktualności

Projekt: „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

 

Nr kancelaryjny wniosku: WND – POKL  09.01.02 – 12 – 097/10

 

Nr konkursu:  POKL /9.1.2/I/10

 

Beneficjent: Gmina Maków Podhalański

 

Całkowita wartość projektu; koszty ogółem: 2 057 295,00 złotych

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki: 2.057 295,00 (100%)

 

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

    Gmina  Maków Podhalański rozpoczyna realizację projektu „ Krok po kroku – równamy do najlepszych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów wiejskich gminy Maków Podhalański: w Białce,  Grzechyni i  Juszczynie.

                Celem projektu jest wyrównywanie szans  edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez:

 

  • organizację zajęć w nowoczesnej formie pozwalającej uczniom nabyć kompetencje w zakresie dziedzin humanistycznych, matematycznych i naukowo – technicznych
  • wdrożenie nowych form  i metod nauczania w oparciu o multimedia
  • poznanie polskich parków narodowych
  • rozbudzanie świadomości krytycznego odbioru dzieł kultury
  • pomoc uczniom uzyskującym słabe wyniki
  • poprawę wyników w nauce
  • wskazanie uczniom dróg do samodzielnego zdobywania wiedzy
  • zapewnienie wsparcia pedagogicznego uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • redukcję negatywnych zachowań uczniowskich
  • poznanie i ocena przez uczniów własnych możliwości intelektualnych i społecznych

 

Projekt realizowany będzie od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.

Wejść : 6532876
Unikalnych : 5263241

Obecnie : 4
Zalogowanych : 0