:: RSS :: kontakt ::

Zarządzenia

ROK 2012

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/POKL/9.1.2/2012 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie: ustalenia terminu rekrutacji uczniów na II semestr roku szkolnego 2011/12 do realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” – gminny program Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/POKL/9.1.2/2012 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnych ds. Rekrutacji uczniów na zajęcia prowadzone w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/POKL/9.1.2/2012 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 13 lipca 2012
w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 2 do regulaminu rekrutacji w ramach realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” –gminny program Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zarządzenie Nr 4/POLK/9.1.2/2012 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 16 lipca 2012r.
w sprawie: ustalenia terminu rekrutacji uczniów na obóz językowo – przyrodniczy do Pienińskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” –gminny program Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zarządzenie Nr 5/POKL/9.1.2/2012 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 16 lipca 2012 r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnych ds. Rekrutacji uczniów na obóz językowo – przyrodniczy do Pienińskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Zarządzenie Nr 6/POKL/9.1.2/2012
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 16 sierpnia 2012 roku
w sprawie ustalenia terminu dodatkowej rekrutacji dla uczniów klas III gimnazjum na wyjazd terenowo – naukowy do Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” – gminny program Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Zarządzenie Nr 7/POKL/9.1.2/2012
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie ustalenia terminu rekrutacji uczniów na I semestr roku szkolnego 2012/13
do realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” –
gminny program Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanym w ramach Priorytetu IX

 

  Zarządzenie nr 8/POKL/91.2/2012
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych ds. Rekrutacji uczniów na zajęcia
prowadzone w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 

 

ROK 2011

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/POKL/9.1.2/2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 03 stycznia 2011 roku

  w sprawie: przyjęcia regulaminu rekrutacji uczniów z gimnazjów w Białce, Grzechyni
i Juszczynie do realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”
 
____________________________________________________________     

Zarządzenie Nr 2/POKL/9.1.2/2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 03 stycznia 2011 roku

w sprawie: ustalenia terminu rekrutacji uczniów na II semestr roku szkolnego 2010/11
do realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”
 
______________________________________________________
                       

Zarządzenie Nr 3/POKL/9.1.2/2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 08 lutego 2011 roku


w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnych ds. Rekrutacji uczniów na zajęcia prowadzone
w ramach   projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”
 

____________________________________________________________     

Zarządzenie Nr 4/POKL/9.1.2/2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia terminu rekrutacji uczniów na I semestr roku szkolnego 2011/12
do realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/POKL/9.1.2./2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 6 października 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu rekrutacji
w ramach realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych 
 

    ____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/POKL/9.1.2./2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 6 października 2011 roku

w sprawie: ustalenia terminu rekrutacji uczniów na wyjazd do Pragi w I semestrze roku szkolnego 2011/12
w ramach realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”

  ____________________________________________________________

  Zarządzenie Nr 7/POKL/9.1.2/2011
Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych
w Makowie Podhalańskim
z dnia 6 października 2011 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnych ds. Rekrutacji uczniów na wyjazd do Pragi
w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych”
 

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/POKL/9.1.2/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: ustalenia terminu rekrutacji uczniów na zajęcia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, prowadzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, realizowane w ramach projektu pod nazwą „Krok po kroku – równamy do najlepszych” - gminnego programu Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

załącznik nr 1 do zarządzenia

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/POKL/9.1.2/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnych ds. Rekrutacji uczniów na zajęcia „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” prowadzone w ramach projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

____________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/POKL/9.1.2./2011

Dyrektora Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych

w Makowie Podhalańskim

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia aneksu nr 2 do regulaminu rekrutacji w ramach realizacji projektu „Krok po kroku – równamy do najlepszych” –gminny program Nr POKL.09.01.02-12-097/10 realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wejść : 6532869
Unikalnych : 5263234

Obecnie : 7
Zalogowanych : 0