:: RSS :: kontakt ::

MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY PO ZIEMI MAKOWSKIEJ

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]    następna strona »

Trasę biegu głównego stanowią ulice miasta Maków Podhalański (trasa posiada atest PZLA; bieg płaski, trasa okrężna; dystans 10.000 m:, 1 pętla „ósemkowa” o długości 2 784,61 m, oraz 3 całe pętle – o długości 2 405,13 m każda; nawierzchnia: asfalt, trylinka, kostka brukowa).


Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są przez link znajdujący się u dołu strony: ZGŁOSZENIE BIEG GŁÓWNY - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA do dnia 07.05.2016r. lub w dniu 14.05.2016r. w Biurze Zawodów.
Przy zapisie on-line Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia 30 zł wpisowego na konto Organizatora:
 

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „HALNIAK” ul. Sportowa 2 34-220 Maków Podhalański
rachunek bankowy nr: 08 8799 0001 0010 0100 1078 0001 Bank Spółdzielczy Jordanów o/Maków Podhalański (wpłata na konto do dnia 07.05.2016r.). W tytule wpłaty należy wpisać: „Bieg uliczny oraz imię i nazwisko uczestnika”.
Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat startowych.
 

Dokonując rejestracji elektronicznej zgłaszający uznaje, że:
- zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
- oświadcza, że jest zdolny/a do udziału w biegu, nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich j i startuje na własną odpowiedzialność,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 

Za zgłoszenie zawodnika uważa się wypełnienie zgłoszenia on-line i wpływ opłaty startowej na konto organizatora oraz wypełnienie karty zgłoszenia lub wypełnienie karty zgłoszenia w formie papierowej (druk: ZGŁOSZENIA - BIEG GŁÓWNY) i wpłata opłaty startowej w dniu zawodów w biurze organizatora.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem przy weryfikacji w biurze zawodów należy okazać się dowodem wpłaty w formie wydruku.

Wysokość opłaty startowej w biegu głównym w dniu zawodów (14.05.2016r.) wynosi 40 zł.
Udział młodych sportowców w biegach dzieci jest bezpłatny - rejestracja w biurze zawodów w dniu biegu na podstawie zgłoszenia pisemnego (druk: ZGŁOSZENIA - BIEGI DZIECI).

ZGŁOSZENIE BIEG GŁÓWNY - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA:
http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z160514
 

Regulamin biegu 2016r.

Karta zgłoszenia biegi dzieci.

Karta zgłoszenia bieg główny.

 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]    następna strona »

Załączniki:

Wejść : 6532782
Unikalnych : 5263151

Obecnie : 2
Zalogowanych : 0