:: RSS :: kontakt ::

Konkursy

Informacja o wpłynięciu oferty poza konkursem

W dniu 16 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń w Białce złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Wakacyjne spotkania z folklorem”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.makow-podhalanski.pl.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego w ofercie zadania można zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański lub drogą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na stronie internetowej, tj. do dnia 27 czerwca 2016 r.
 

Oferta

Formularz uwag

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a

Zarządzenie Nr 0050.283.2016 z dnia 29.06.2016 r. ws. zlecenia realizacji zadania

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.238.2016 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Maków Podhalański w zakresie upowszechniania nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w zakresie upowszechnienia kultury, sztuki i tradycji regionalnych w 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.238.2016 z dnia 07 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie konkursowe – załącznik nr 1 do zarządzenia

Ogłoszenie o naborze do komisji

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 0050.245.2016 z dnia 27.04.2016 r. ws. powołania Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 0050.252.2016 z dnia 04.05.2016r. ws. zlecenia realizacji zadań

 

Informacja o wpłynięciu oferty poza konkursem

W dniu 07 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Rodzin Nadzieja w Kojszówce złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Maków Podhalański w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD (2015-2020)”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.makow-podhalanski.pl.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego w ofercie zadania można zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański lub drogą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na stronie internetowej, tj. do dnia 16 stycznia 2016 r.

Oferta

Formularz Uwag

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a
Zarządzenie nr 0050.217.2016 z dnia 18.01.2016 r.

 

Zarządzenie nr 0050.213.2016 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. pn. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”

Zarządzenie nr 0050.213.2016
Ogłoszenie konkursowe - załącznik nr 1 do zarządzenia
Ogłoszenie o naborze do komisji
Wzór oferty,
Wzór umowy.

Wzór sprawozdania.

Zarządzenie nr 0050.218.2016 z dnia 27.01.2016r. ws. powołania Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 0050.221.2016 z 01.02.2016r. ws. zlecenia realizacji zadania

 

 

Informacja o wpłynięciu oferty poza konkursem

W dniu 22 grudnia 2015r. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Makowie Podhalańskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.makow-podhalanski.pl.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego w ofercie zadania można zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański lub drogą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na stronie internetowej, tj. do dnia 30 grudnia 2015 r.

Oferta

Formularz uwag

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a

Zarządzenie nr 0050.209.2016 z dnia 04.01.2016 r.

 

 

 

 

Informacja o wpłynięciu oferty poza konkursem

W dniu 10 grudnia 2015r. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. „Przemienienia Pańskiego” w Makowie Podhalańskim złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.makow-podhalanski.pl.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego w ofercie zadania można zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański lub drogą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na stronie internetowej, tj. do dnia 18 grudnia 2015 r.

Oferta

Formularz uwag

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a

Zarządzenie nr 0050.200.2015 z dnia 21.12.2015 r

 

Informacja o wpłynięciu oferty poza konkursem.


W dniu 09 grudnia 2015 r. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pt. „Krzewienie zwyczajów i obrzędów Gminy Maków Podhalański i regionu poprzez przygotowanie i prezentację tradycyjnych potraw i smaków świątecznych”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.makow-podhalanski.pl.                                                                                             

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego w ofercie zadania można zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3; 34-220 Maków Podhalański lub drogą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl na załączonym formularzu, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na stronie internetowej, tj. do dnia 17 grudnia 2015 r.

Oferta


Formularz uwag.

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a

Zarządzenie nr 0050.199.2015 z dnia 18.12.2015 r.

 

Zarządzenie nr 0050.187.2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Maków Podhalański w 2016 r. w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 0050.187.2015 z 07.12.2015r.
Ogłoszenie konkursowe - załącznik nr 1 do zarządzenia
Ogłoszenie o naborze do komisji
Wzór oferty
Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Zarządzenie nr 0050.202.2015 z dnia 28.12.2015 r. ws. powołania Komisji Konkursowej
 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 0050.210.2016 z 04.01.2016r w sprawie zlecenia realizacji zadań.

 

 

 

OFERTA POZA KONKURSEM
W dniu 25 lutego 2015r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Makowskiej złożyło zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego poza konkursem.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego w ofercie zadania można zgłaszać osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; ul. Szpitalna 3; 34- 220 Maków Podhalański lub drogą elektroniczną na adres: urzad@makow-podhalanski.pl na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na stronie internetowej.

Oferta poza konkursem

Formularz - uwagi 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pozakonkursem

Zarządzenie - zlecenie realizacji poza konkursem

 

Zarządzenie nr 0050.33.2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Maków Podhalański we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi - na 2015r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik Nr 2

Powołanie komisji

Zarządzenie w sprawie komisji.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie - zlecenie realizacji

 

WYNIKI Konkursu - Protokół

Zarządzenie nr 0050.6K.2014Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Maków Podhalański we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi - na 2015r.

 

Ogłoszenie o I konkursie - 2015 - załącznik Nr 1

Regulamin Załącznik Nr 2

Wzór sprawozdania

Wzór oferty 

Ogłoszenie

Zarządzenie

 

III Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „ Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2014 roku

 

 

- wzór oferty

- regulamin

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

- zarządzenie

- zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

- protokół z posiedzenia komisji konkursowej 

 

 

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

Szczegóły ogłoszonego konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Wzór Oferty

Wzór sprawozdania

Nabór do komisji

Zarządzenie

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Maków Podhalański w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „ Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2014 roku


- treść ogłoszenia o konkursie

- treść ogłoszenia o naborze

- wzór oferty

- regulamin

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

- treść zarządzenia 

- zarządzenie

- Unieważnienie konkursu

Wejść : 6532881
Unikalnych : 5263246

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0