:: RSS :: kontakt ::

Przetargi 2014

Przetargi realizowane przez Gminę w 2014 r. - ogłoszenia o zamówieniu:

1. Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych i placów na terenie Gminy Maków Podhalański

2. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi dróg gminnych: Al. Kasztanowa Nr 440744K, ul. Kościuszki Nr 440742K, ul. Sienkiewicza Nr 440748K, ul. Krótka Nr 440750K, ul. Kochanowskiego br. nr, Al. Świerkowa br. nr, ul. Bema Nr 440764K, ul. Kwitowa br. nr, ul. Krzywa nr 440759K, ul. Krasickiego Nr 440760K, ul. Piasta Nr 440761K, ul. Żwirki i Wigury Nr 440770K, ul. Lelewela Nr 440762K stanowiących altern. dla DK nr 28 Zator-Medyka przebiegającej przez centrum miasta. ETAP II

3. Remont dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi w roku 2010: 1. Remont drogi gminnej Os. Jędrzeje, nr drogi 440778 K, nr dz. ewid. 8190/1 w miejscowości Juszczyn w km 0+820 – 1+020. 2. Remont drogi gminnej Os. Jany I, nr dz. ewid. 8200/4 w miejscowości Juszczyn w km 0+039 – 0+044, 0+099 – 0+0105 i 0+236 – 0+436. 3. Remont drogi gminnej Os. Łazy, nr drogi 440813 K, nr dz. ewid. 7744/2, w miejscowości Grzechynia w km 1 +004 – 1+154.

4. Przebudowa części parteru oraz piętra (zaplecza szatniowo-sanitarnego) sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim ul. Wolności 53,

5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN – skablowanie odcinka sieci napowietrznej w miejscowości Juszczyn Gmina Maków Podhalański.

6. Remont i utrzymanie dróg gminnych, rolniczych, placów na terenie Gminy Maków Podhalański

7. Remont drogi gminnej os. Kachnowa nr drogi 440779K, nr dz. ewid. 8255, 28/74 w miejscowości Juszczyn w km 0+030 – 0+260 zniszczonej w czasie powodzi w 2010 roku

8. Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Maków Podhalański oraz na basen w Suchej Beskidzkiej, w ramach zajęć wychowania fizycznego, w roku szkolnym 2014/2015.

9. Budowa energooszczędnej sieci elektroenergetycznej typu LED oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków Podhalański

10.Maków Podhalański: Remont mostu na potoku Skawica os. Maryniaki w miejscowości Białka Gmina Maków Podhalański Numer ogłoszenia: 167275 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014

11. Remont drogi gminnej os. Carchle - Betleje, dz. ewid. 5861/23 w miejscowości Grzechynia w km 0+000 do 0+100 wraz z przepustem w km 0+010 - 0+016

Wejść : 6532801
Unikalnych : 5263170

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0