:: RSS :: kontakt ::

Informacje o projekcie

 
Gminny program rozwoju edukacji przedszkolnej
 

Gmina Maków Podhalański rozpoczyna realizację projektu „Słoneczne przedszkole” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenów wiejskich Gminy Maków Podhalański poprzez umożliwienie im rozwoju umysłowego i społecznego w nowo utworzonych przedszkolach.

Projekt potrwa od 1.03.2009 r. do 31.01.2012 r.


W ramach projektu utworzone zostaną na terenie gminy dwa przedszkola: w Białce i w Juszczynie.
W każdym z nich znajdzie się miejsce dla 25 dzieci.


Korzystanie z przedszkoli będzie całkowicie bezpłatne.

Rodzice/opiekunowie starający się o przyjęcie dziecka składają do Koordynatorów Projektu kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci (do przedszkola w Białce –dzieci mieszkające w Białce; do przedszkola w Juszczynie – dzieci zamieszkałe w Juszczynie, Kojszówce i w Wieprzcu):
- matek lub ojców samotnie je wychowujących,
- matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- matek lub ojców, wobec których orzeczono niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji (na podstawie odrębnych przepisów),
- z rodzin zastępczych,
- z rodzin o najniższych dochodach.
Dopuszcza się możliwość przyjęcia dzieci z całego powiatu suskiego.W dniu 4.02.2009 roku (środa) o godzinie 14:00 w Zespołach Szkół w Białce i w Juszczynie odbędą się spotkania informacyjno-promocyjne dla zainteresowanych rodziców/ opiekunów dzieci.


plakat_sloneczne_przedszkole_765_01

Szczegółowe informacje:

Zespół Szkół w Juszczynie
p. mgr Maria Kardaś
tel. 33/8773886
 
 
Zespół Szkół w Białce
p. mgr Ewa Hutniczak
tel. 33/8773042


 
Wejść : 6532828
Unikalnych : 5263197

Obecnie : 6
Zalogowanych : 0